ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมตำบล ฯลฯ

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมตำบล ฯลฯ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา