bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย komareeyoh mukem

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา
เขียนโดย Sansak Haman

ให้บริการ ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ

อ่านเพิ่มเติม: ให้บริการ ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ
เขียนโดย Jariya Lamid

 

  
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ออกศูนย์แรงงานประจำอำเภอเคลื่อนที่ สาธิตการทำกระเป๋าจากผ้าเย็บมือ  เป็นการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการตัดเย็บกระเป๋าผ้า 
เขียนโดย Sansak Haman

ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เขียนโดย Sansak Haman
 
บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน มาจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร