bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Sansak Haman

โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เขียนโดย Sansak Haman

 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่5 /2562 

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่
เขียนโดย Sansak Haman

ให้บริการ ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ

อ่านเพิ่มเติม: ให้บริการ ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ
เขียนโดย komareeyoh mukem

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา
เขียนโดย Sansak Haman

ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน