bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 303

เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30/1/62 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Pin It