bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 385

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซด์บริการข้อมูลด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซด์บริการข้อมูลด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย  และอำเภอเมืองในหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์และบริการข้อมูลด้านแรงงาน โดยใช้โปรแกรม Joomla  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

  

 

 

 

Pin It