bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 203

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่บัณฑิตแรงงาน

   
   
   
   

  

เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีให้ทันสมัยในปัจจุบันมาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการใช้งานระบบคลาวด์   โดยอบรมระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562-17 พฤษภาคม 2562

Pin It