ศูนย์ยิ้มสู่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยให้บริการขึ้นทะเบียนคนหางาน  รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 จัดแสดงสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตแรงงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ก้านจาก  เครื่องแกงตำมือ  ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  การสาธิตอาชีพการทำขนมรังผึ้ง  การร้อยพวงกุญแจด้วยลูกปัด  การทำเดโคพาท และการเล่นเกมตอบคำถามซึ่งมีของรางวัลแจกมากมายกว่า 100 ชิ้น  ซึ่งจัดภายใต้งานย้อนรอยตำนานเล่าขานเมืองเทพา 740 ปี เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2561