bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Jariya Lamid
ฮิต: 484

 

  
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ออกศูนย์แรงงานประจำอำเภอเคลื่อนที่ สาธิตการทำกระเป๋าจากผ้าเย็บมือ  เป็นการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการตัดเย็บกระเป๋าผ้า 
Pin It