กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. ร่วมกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ณ วัดโต้นนท์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

   
   
Pin It