ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Pin It