กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 15 มกราคม 2563​ ณ มัสยิดบ้านทุ่ง หมู่ 6 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้คำสั่งการ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ​ มอบหมาย น.ส.วิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอาวุโส อำเภอจะนะ เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการอำเภอจะนะ, รัฐวิสาหกิจ, ส่วนราชการตำบลคู, ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลคู, บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา, บัณฑิตอาสาฯ, ครู-นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์,อสม., จิตอาสาฯตำบลคู และประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2 อำเภอจะนะ กิจกรรมทาสีกำแพงรั้วมัสยิด-โรงเรียนตาดีการ์, ทำความสะอาดห้องน้ำ-ที่อาบน้ำละหมาด, ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอก-ภายในกูโบร์, เก็บขยะบริเวณโดยรอบมัสยิด จำนวนผู้เข้าร่วม 264 คน

   
Pin It