ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย sasicha

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

รายละเอียดการรับสมัคร