หน้าแรก

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

หน้าแรก

เขียนโดย sasicha

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ภาคทฤษฏี วันและสถานที่สอบ

รายละเอียด

เขียนโดย sasicha

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

รายละเอียดการรับสมัคร

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา