ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มติคณะกรรมการค่าจ้าง สรุปผลปรับขึ้น "ค่าจ้างขั้นต่ำ" ปี 2565 แบ่งเป็น 9 อัตรา ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุดอยู่ที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี ปรับขึ้น 328 บาท

ขณะที่ กรุงเทพและปริมณฑล อยู่ที่ 353 บาท กระทรวงแรงงาน สรุปผลเสนอ ครม.พิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เขียนโดย ศศิฌา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานเปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 5.02%

เขียนโดย ศศิฌา

เมื่อวันที่ 5  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดป่าขวางปางพระลิไลย์  ตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา โดย นางสุรียพรรณ์  ณ  สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดพิธี นางสุจินดา  บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงลา  กล่าวรายงาน โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาดอาคาร,ห้้องน้ำ  และทาสีโรงธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565