ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ  2563  ณ  วัดเขาแก้ว  ตำบลสะกอม  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

เขียนโดย wilanda

เมื่อวันที่  27 - 29  มีนาคม 2562  บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อ

เขียนโดย wilanda

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2562 เวลา 15.00-17.30 น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  เข้าร่วมพีธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ