โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย Kunnitee

 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา