ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล บัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตอาสาฯ ครั้งที่ 7/2562

เขียนโดย Kunnitee

เมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงงานอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล บัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตอาสาฯ ครั้งที่ 7/2562 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย

1. การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๒
2. รณรงค์เชิญผู้สมัครใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
3. เชิญร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยในวันพฤหัสบดีที่๑๘กรกฎาคม๒๕๒ ณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยตั้งแต่ เวลา 9.00 - 12.00 น.
4. การจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 ณ มัสยิดบนวังโอ๊ะหมู่ที่ 3 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
5. ข้อมูลดคีอาญา 4 กลุ่มสถิติอุบัติเหตุจารจร และสถานการณ์ด้านการข่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2562
6. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประรัฐ"
8. การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเชล บี ๑๐๐ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
9. การกำหนดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล บัณฑิตแรงงานและบัณฑิตอาสาฯ ครั้งที่ 8/2562 ในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อย
10. รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ
-ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2562
-ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2562
11. ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ