ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน ครั้งที่ 10

เขียนโดย Kunnitee

วันที่  1 กรกฏาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา