ติดตามศูนย์ความปลอดภัย

เขียนโดย อุสมาน

ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 สงขลา โดยนายสุชาติ ภัควนิตย์ นักวิชาการแรงงานชำนวญการ ศปข. 9 กับบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อยลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวะอนามัยในแรงงานนอกระบบ ซึ่งลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้านย้อย และหมู่ที่ 1 ตำบลเปียน ผลการ สำรวจในวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการปรับปรุงสารเคมีอันตรายให้ปลอดภัย ให้พ้นมือเด็ก แยกวัตถุมีพิษ การกำจัดขวดที่ใช้ไปแล้ว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี