กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาและศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังเอาะ หมู่ที่ 3 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย

จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.การสาธิตการทำขมมตะโก้ ขนมดอกจอก 
2.สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน สบู่ส้มแขก และยาดมสมุนไพร
3.ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ประกันสังคมมาตรา 40
4.ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และรับขึ้นทะเบียนหางาน
5.กิจกรรมตอบปัญหา