นิเทศบัณฑิตแรงงาน อำเภอสะบ้าย้อย

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

กิจกรรมนิเทศบัณฑิตแรงงาน อำเภอสะบ้าย้อย

          

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้นิเทศบัณฑิตแรงงาน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา