จิตอาสาเฉพาะกิจ

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ทำหน้าที่่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช