ฝึกอบรม การแต่งผมสุภาพบุรุษ

เขียนโดย Kunnitee

 

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 หลักสูตร การแต่งผมสุภาพบุรุษ

ระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม พ.ศ.2561 ฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 หลักสูตร การแต่งผมสุภาพบุรุษ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน ณ ศูนแรงงานประจำอำเภออำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา