กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ

เขียนโดย Kunnitee

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ

ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำขันหมากอิสลาม ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา