กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มัสยิดบ้านโคกออก-ยอดสุดหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
?บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(-)ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน,ภารกิจศูนย์แรงงาน และภารกิจของบัณฑิตแรงงาน
(-)ให้บริการด้านแรงงาน อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง,รับขึ้นทะเบียนหางาน,รับสมัคร ม.40,ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ฯลฯ
(-)การสาธิตอาชีพอิสระ ได้แก่ การทำยาดมสมุนไพร
(-)การสาธิตอาชีพของกลุ่มสตรีในพื้นที่ การทำขนมไข่เต่า และโรตีกรอบ
(-)จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 162 คน