ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลจะแหน

เขียนโดย Kunnitee

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

รายละเอียด