โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

เขียนโดย Kunnitee

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธาน และนางอารี เตชะวันโต ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา คณะทำงานโครงการ AO บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย และผู้ฝึกอบรมโครงการ ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และ ความความมั่นคงในชีวิต”