กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

วัันที่ 20/3/61 ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดใช้แดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ณ วัดบ้านโหนด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังวัดสงขลาโดย มีกิจกรรมดังนี้
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน,ตำเเหน่งงานว่าง,ขึ้นทะเบียนว่างงาน,ให้ความรู้ด้านงานประกันสังคม ม.40,ให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ฯลฯ
-มีการสาธิตอาชีพ การทำขนมกล้วยฉาบ, การทำขนมกรอบเค็ม,การทำยาดมสมุนไพรและการทำน้ำยาล้างจาน
-มีการเล่นเกมส์ ถาม-ตอบ ศูนย์แรงงานอำเภอสะบ้าย้อย
จากกิจกรรมครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจ และร่วมลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธและขอรับบริการในกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์แรงงานได้จัดเตรียมไว้