โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

แผนที่หน่วยงาน

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์
   

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาหมู่บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

 
Pin It