ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสงขลา ฉบับบลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา จำนวน 3 อัตรา  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ในการนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในการสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) ตามเอกสารแนบ

Pin It