ประกาศรับสมัครบัณฑิตแรงงาน

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา


สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ประกาศรับสมัครบัณฑิแรงงาน 3 อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Pin It