แนะนำ Social Network

|

ในปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จัก “Social Network” อย่างแน่นอน โดยเป็น “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนเกือบทุกด้าน ซึ่งทุกคนในสังคมปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ Social Network ทั้งสิ้น แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Social Network คืออะไร มีอะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง…?

 

Social Network คืออะไร
Social Network (โซเชียล เน็ตเวิร์ค) คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเป็นการบริการที่เชื่อมโยงคนหลายคนเข้าไว้ด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของ Social Network ได้แก่ Facebook Twitter Hi5 Blogger เป็นต้น ซึ่งเปรียบเหมือนสังคมจำลองเสมือนจริงนั่นเอง และในปัจจุบันนอกจาก Social Network จะเป็นสังคมออนไลน์แล้ว ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดซึ่งเป็นที่นิยมอีกด้วย

 

Social Network มีกี่ประเภท…?
Social Network สามารถแบ่งแยกออกได้ตามรูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. Blog (บล็อก) เป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงผู้คน ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนเข้าเป็นสังคมเดียวกัน
2. Microblog (ไมโครบล็อก) เป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถส่งข้อความหากันได้ เช่น Twitter
3. Social Network Website (โซเชียล เน็ตเวิร์ค เว็บไซต์) เป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook hi5 เป็นต้น ซึ่งสามารถแชร์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ บทความ เพลง และลิ้งค์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็น การกดไลค์ การอภิปราย
4. Bookmark Social Site (โซเชียลบุ๊คมาร์ค) เป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้เราเก็บหน้าเว็บไซต์ที่ชื่นชอบไว้ได้

ประโยชน์ของ Social Network
เป็นการเชื่อมต่อที่ช่วยให้ข้อมูล ข่าวสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้สะดวก ง่ายดาย และประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังทำให้โลกกว้างขึ้นอีกด้วย เพราะทำให้หลายคนต่างก็มีสังคมที่กว้างขึ้น รู้จักกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างรายได้อีกด้วย

แต่ก็ใช่ว่า Social Network จะมีแต่ข้อดี เพราะถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ก็จริง แต่ถ้านำไปใช้ไม่ถูกทาง หรือเหมาะสมก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น การแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ผิดจากความเป็นจริง เป็นต้น ดังนั้น Social Network จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของแต่ละคน…

ดังนั้น Social Network จึงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นโลกจำลองเสมือนจริง โดยทุกคนสามารถติดต่อสื่อสาร
และรับทราบข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว …


 

ที่มา  http://www.เกร็ดความรู้.net/social-network/

Pin It