บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย pavinee

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายนิยม  สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

|
เขียนโดย sundsd

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้กับบัณฑิตแรงงาน