โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และ ความความมั่นคงในชีวิต”

สนง.แรงงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางหลังเก่า (ชั้น2)

0 7432 5092
admin@slc.go.th

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางอารี เตชะวันโต ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวรายงาน นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ กล่าวต่อนรับ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา คณะทำงานโครงการ AO บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ และผู้ฝึกอบรมโครงการ ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และ ความความมั่นคงในชีวิต”
- ด้านพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 หลักสูตร ( 230 คน )
- ด้านจัดหางาน จำนวน 100 คน
รวมทั้งสิ้น 330 คน

     
     
Pin It