กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ  2563  ณ  วัดเขาแก้ว  ตำบลสะกอม  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  จังหวัดสงขลา  ภายในบูธศูนย์แรงงานฯ  

Pin It