ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ความสำคัญกับบัณฑิตแรงงานที่ช่วยขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนะบัณฑิตแรงงานมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นพลังให้ไปถึงจุดที่ตั้งไว้ และให้ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องของ โควิด ๑๙ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การใช้อุปกรณ์หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

         

 

Pin It