ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 6

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน


วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นำโดย นางสุจินดา บุณแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้ง 6/63 โดย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 กับบัณฑิตแรงงานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

  

                                   

  

Pin It