ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

|
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
Pin It