การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

|
เขียนโดย pavinee

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายนิยม  สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มอบแนวทางการดำเนินงานแก่บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Pin It