สนง.แรงงานจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์

สนง.แรงงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางหลังเก่า (ชั้น2)

0 7432 5092
admin@slc.go.th

|
เขียนโดย admin

กิจกรรมบริการส่งเสริมอาชีพจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์บริการข้อมูลด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน

ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอเมือง ในหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์และบริการข้อมูลด้านแรงงาน โดยใช้โปรแกรม Joomla ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ฝึกอบรม joomla
    ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
  • ฝึกอบรม joomla
    หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์
  • ฝึกอบรม joomla
    ด้วย CMS Joomla version 3.6

{fastsocialshare}

Pin It