bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ปี 62
เขียนโดย Sansak Haman

 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่5 /2562 

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่
เขียนโดย Sansak Haman

โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เขียนโดย komareeyoh mukem

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา