bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 434
เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30/1/61 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มก่อนเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Pin It