bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 63

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ รับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะได้รับผลกระทบจากโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

ดูสภาพพื้นที่บ้านปากบางสะกอม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว่า 100 ลำ และทำความเข้าใจกับแกนนำกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อหาทางออกร่วมกัน

 

Pin It