bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 79

 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นำโดย นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การทำไซดักปลา ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563

พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทในการพัฒนาตัวเองและกลุ่มสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Pin It