bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 159

บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้


 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Pin It