bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 190

โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. บัณฑิตแรงงานประจำอำเภอจะนะ ร่วมโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายสมภพ คงรอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานฯ สาขาหาดใหญ่, นางสุภาวดี พาณิชย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, นายดอเล๊าะ โส๊ะเด็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Pin It