bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 219

 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่5 /2562 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่5 /2562      ในกิจกรรมพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เกษตรต้นแบบ(Master trainer) ตำบลคู และตลาดผักปลอดสารพิษ  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา 40  รับขึ้นทะเบียนหางาน สาธิตอาชีพการเพ้นกระเป๋าประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การศึกษาตลอดชีวิต กศน.เพื่อประชาชน ศูนย์กศน.อำเภอจะนะ

Pin It