bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย komareeyoh mukem
ฮิต: 209

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

 


วันที่ 30 เมษายน 2562 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ2562  ณ ห้องประชุมชั้น7 โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Pin It