ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 150

ให้บริการ ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ

วันที่ 29 เมษายน 2562  บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ รับขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ ขึ้นทะเบียนทำงานช่วงปิดเทอม  ให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ