bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 230

ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 25 เมษายน 2562  นำโดยนายนิยม  สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายผู้แทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดบูทนิทรรศกาล แสดงและสาธิตสินค้า กลุ่มสานกระจูดบ้านตากแดด ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำหน่ายสินค้าภายในงาน นำประชาชนมาร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ จำนวน 20 คน  ณ หาดใหญ์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ งานวันนัดพบแรงงาน (SONGKHLA JOB FAIR)

Pin It