bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 359
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงานของบัณฑิตแรงงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้และ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา ในการนี้บัณฑิตแรงงานได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Pin It