bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Sansak Haman
ฮิต: 244
 
บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน มาจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Pin It